Webbinarium: Lär, lyssna och inspireras av andra föreningar!

En viktig del i att vara med i en förening är att man inte är ensam. Sveriges Föreningar består av medlemmar som har olika inriktning, erfarenheter och förutsättningar.
Men samtidigt brottas man ofta med likartade utmaning oavsett var i landet man befinner sig. Det gör att man alltid kan hitta inspiration i hur andra tagit sig an liknande saker som man själv brottas med. Även om de yttre förutsättningarna kan vara olika kan man med omforma goda exempel till den egna verksamheten.

Så därför kommer vi under året att arrangera ett antal digitala nätverksträffar där olika medlemmar berättar om sig verksamhet idag och vad som ligger framför dom.
Vid varje tillfälle berättar 4 paraplyorganisationer under 10 minuter om sin verksamhet.

Vi arrangerar 2 träffar innan sommaren och återkommer sedan efter sommaren med flera.

Vi börjar den 15 maj kl. 12.00 – 13.00 med Malmö Ideella, Örebro Föreningsråd, Umeå Föreningsråd och Linköpings ungdomsråd.

Vi fortsätter den 7 juni kl. 12.00 – 13.00 med Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO), Möckelnföreningarna, Varbergs Föreningsservice och Föreningsservice i Piteå.

Träffarna arrangeras via zoom och är öppen för Sveriges Föreningars medlemmar (förtroendevalda, anställda eller andra närstående intressenter).  Självklart är träffen kostnadsfri.
Anmälan görs via nedanstående knapp och länk till träffen skickas ut senast dagen innan träffen.

Anmälan gör du HÄR