Har du idéer om hur civilsamhället och idéburna organisationer kan bidra till att lösa sociala eller samhälleliga problem? Är du intresserad av att diskutera hur civilsamhället och idéburna organisationer kan utveckla sin samverkan med den offentliga och den privata sektorn?

Då är du välkommen till de samtal om sociala innovationer som Örebro läns landsting i samverkan med Örebro universitet, Karlskoga folkhögskola, Möckelnföreningarna, Degerfors kommun och Karlskoga kommun härmed bjuder in till!

För mer info se bifogad fil: Inbjudan_Karlskoga

Hjärtligt välkommen!