Lördagen den 27 maj, kl. 10:00-16:00, arrangerar STF Närke Bergslagen en friluftsmässa vid Tysslingens Naturcenter i Rånnesta, utanför Örebro. 

Genom mässan vill vi skapa en mötesplats för alla som är intresserade av friluftsliv, och vi vill visa på möjligheterna till friluftsliv och naturupplevelser i vårt geografiska närområde. 

Friluftsmässan är en möjlighet för alla aktörer inom friluftsliv, att visa upp sig, göra reklam för sina produkter, utbyta kunskaper, skapa nya kontakter och sköta försäljning. 

Till mässan bjuder vi in både ideella och kommersiella utställare med speciellt fokus på de aktörer som finns inom vårt geografiska närområde. Det är i första hand Örebro län som vi tänker på när det gäller vårt geografiska närområde, i andra hand de län och kommuner som gränsar till Örebro län. 

Oavsett om du är erfaren eller nybörjare, utställare eller besökare, barn, vuxen eller senior så hoppas vi att dagen ska ge dig mycket nöje och tillfälle att träffas och känna gemenskap med likasinnade. 

Vi vill inspirera till friluftsliv för alla! 

Lite praktisk information: 

  • Gratis att ställa ut på mässan mot att du gör reklam för mässan via sociala media/hemsida/övriga kanaler du har till förfogande 
  • Vi kan även göra reklam dig som utställare, om du vill det, via våra kanaler 
  • Ett 20-tal utställare har redan tackat ja 
  • Möjlighet, för de utställare som vill, att komma på infomöte och titta på utställningsplatsen en månad innan 
  • Plan att ha baklucke-loppis för friluftsprylar och friluftskläder 
  • Försäljning av fika/enklare lunch 
  • Möjlighet att ta med egen matsäck/grilla egen korv 
  • Friluftsmässan är utomhus – Kläder efter väder! (Kan finnas möjlighet till enstaka plats inomhus.) 
  • Fri entré för besökare 
  • Reklam för friluftsmässan kommer spridas via följande kanaler:

– Utställares informationskanaler enligt ovan 
– STF Närke Bergslagens hemsida, Facebook, Instagram samt e-post till samtliga medlemmar (lokalt) samt även på köpt reklamplats på sociala medier 
– STF centralt i nyhetsbrev till alla medlemmar (nationellt) 
– Studiefrämjandet Örebro Värmlands informationskanaler 
– Lokala gratistidningar och andra tidningar 
– Radio P4 (lokalt) 

Vänliga hälsningar Petra Westberg, Sekreterare STF Närke Bergslagen

För mer information kontakta Pelle (ordförande) tel 076-297 97 33 eller e-post stf.narke.bergslagen@la.stfturist.se