Smittspridning av covid-19 ökar och därför är det extra viktigt att alla som kan går och vaccinerar sig mot covid-19.

Vaccination skyddar effektivt mot att bli allvarligt sjuk och minska smittspridningen. Därför är det bra att så många som möjligt vaccinerar sig. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd vilket gör att det också är viktigt att fortsätta följa de allmänna råden.

Vi uppmanar därför till att så många som möjligt ska vaccinera sig och ber dig att sprida uppmaningen om vaccination vidare.

Nedan finns flera länkar till Folkhälsomyndighetens hemsida med mer information och material om covid-19 och vaccination mot covid-19 på olika språk.

MVH Karlskoga kommun