Jenny Forsling
Therese Eriksson
Flöjt 1
Flöjt 2
Martin Törnqvist
Carl Stigner
Oboe 1
Oboe 2
Matilda Josefsson
Håkan Persson
Stig Pettersson
Klarinett 1
Klarinett 2
Klarinett 3
Barbara Persson
Jan Persson
Fagott 1
Fagott 2
Emma Wahlström
Ulf Josén
Jörgen Ärlandsback
Anne Pettersson
Horn 1
Horn 2
Horn 3
Horn 4
Johan Unéus
Niklas Lindholm
Vakant
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Stefan Tjeder
Pär Jacobsson
Trombon 1
Trombon 2
Vakant
Torbjörn Lundqvist
Bastrombon
Tuba
Rasmus Szemenkar (Slagverksansvarig)
Mats Eriksson
Sam Lundberg
Mikael Carlsson
Clara Heineman
Slagverk
Slagverk
Slagverk
Harpa
Peter Carell ( Konsertmästare)
Eva Fernström
Vallentin Weiner
Eva Thorsell Hansson
Karin Lundblad
Cecilia Kinell
Magnus Dahl
Helena Hjortswang
Anna Sjöberg
Kathe Lasahr Helmersson
Sara Toftgård
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Violin 1
Kristin Ejnesjö Dahlin (Stämledare)
Eva Carlsson
Karin Ranås
Gunilla Öjebo
Alvar Forsling
Max Ringbäck
Maria Zetterqvist
Oskar Folker
Ann-Marie Almström
Violin 2
Violin 2
Violin 2
Violin 2
Violin 2
Violin 2
Violin 2
Violin 2
Violin 2
Charlotta Tjeder (Stämledare)
Anna Persson
Josefin Derring
Karolin Alfredsson
Malin Nilsson
Ylva  Wålstedt
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Torbjörn Rapp (Stämledare)
Daniel Vilhelmsson
Malin Callenvik
Sofia Ljungberg
Pernilla Ekman
Anna Herrmansson
Sebastian Claesson
Bo Olsson
Kajsa Gustavsson
Sandra Olsson
Erika Persson
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Violoncell
Carl Bäckman Künkel (Stämledare)
Mikael Björk
Helena Boman
Mikael Forsberg
Hannes Tikkanen
Kontrabas
Kontrabas
Kontrabas
Kontrabas
Kontrabas