Förmåner

Följande företag lämnar rabatter till föreningens medlemmar

  • Brickegarden Växter, 0582-72 52 00 (försäljningen sker genom att du kontaktar företaget via telefon)
  • Stolpens Trädgård i Ölme 0550-311 50

Rabatter kan vara förenad med vissa villkor och vissa varor kan vara undantagna. Medlemskortet med ifyllt namn visas upp i samband med köp.