OM GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter
samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.