Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem och stödja Kontaktservice?

Årsavgift: 100 kr/medlem. 500 kr/företag
Avgifter och eventuella gåvor sätts in på:
Bankgiro 5687-1437