Onsdagen den 29 januari hölls Möckelnföreningarnas första årsmöte. Då valdes ordförande, styrelseledamöter och stadgar. Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för föreningar i Möckelnregionen och vill verka i föreningarnas intressen, bland annat genom att vara en röstbärare för den ideella sektorn, vara ett stöd till medlemsföreningarna och driva projekt till nytta för föreningslivet.

Alla föreningar som tillämpar demokratiska principer och som erkänner alla människors lika värde är välkomna som medlemmar. Att vara medlem i Möckelnföreningarna kostar 100 kr/år. Vi hoppas så klart att er förening vill ansluta sig som medlem. Anmäl ert intresse att bli medlemmar i Möckelnföreningarna genom att klicka dig in på rubriken REGISTRERA ovan!

Årsmötet gästades av Ivar Scotte, ordförande i Sveriges föreningar och konsulent i Malmö ideellaföreningars paraplyorganisation. Han berättade inspirerat om de möjligheter som finns om föreningar samarbetar över gränserna.

Margareta Zetterqvist, Peter Carell och Mikael Björk från Karlskoga konsertförening bjöd på skön musik under kvällen.

 

Till Möckelnföreningarnas styrelse valdes:

Ordförande, Lars Ekman – KB
Vice Ordförande, Marie-Louise Naucler – Karlskoga konsertförening
Sekreterare, PerArne Swanolf – Karlskoga folkhögskola
Kassör, Johan Owén – Woodys FC
Ledamot, Renate Knudsen – Kvinnoföreningen mot våld
Ledamot, Jan-Ove Beckman – STF Karlskoga-Degerfors
Ledamot, Lena Söderberg – Teater Nolby
Suppleanter, Christian Hårstad – Karlskoga-Degerfors villaägareförening, Fatima Mahmutovic – NBV, Nicklas Karlsson – Rampaborg

Välkomna!
önskar Möckelnföreningarnas styrelse!