Älgbana där man kan utföra skytte motsvarande ”Älgskytte märke”.

Man kan själv välja om man vill skjuta på stillastående, löpande eller med automatiskt jaktstart för stillastående samt på löpande skott i samma serie.

Banan är utrustad med ett Megalink akustiskt markeringssystem så att skytten och skjutledare direkt kan se resultatet.

Kortfattat bygger markeringssystemet på att tryckvågen från kulan avläses av 3 stycken sensorer i måltavlans nedre del. En mikroprocessor beräknar kulans träffläge med hjälp av dessa värden. Systemet är godkänt av Jägareförbunden för märkesskytte och tävlingar på älg.

Varje år så anordnas även möjlighet att skjuta för ”Björnpasset” till dom som skall jaga björn