Styrelsen:

Ordförande
Bengt-Göran Lavefjäll
Telefon: 070 – 456 75 01
Mail: Bengt-Göran L

Sekreterare: 
Peter Marjamäki 
Telefon: 070 – 714 36 02
Mail: Peter M

Kassör:
Patrik Carlén
Telefon: 070 – 364 20 34
Mail: Patrik C

Ledamot:
Magnus Karlsson
Telefon: 073 – 071 70 88
Mail: Magnus K

Ledarmot:
Lars Birath
Telefon: 070 – 224 10 56
Mail: Lars B

Arbetsgrupp Kulbanor:

Kontakt:
Sivert Stensson
Telefon: 073 – 948 07 34

Arbetsgrupp Hagelbanor:

Kontakt:
Magnus Karlsson
Telefon: 073 – 071 70 88