Bokning

Vid önskemål att boka bana/or skicka ett mail med dag, tid, vilken/vilka banor ni vill boka och ungefär antal som skall delta samt om de är medlemmar eller inte. Ange även ett alternativ datum ifall det datum ni önskar inte finns tillgängligt. Länk till Boka bana/or

Är ni ett företag, arbetsplats, förening eller annan sammanslutning som önskar prova på den här typen av aktivitet, skicka ett mail med kontaktuppgifter så kan vi återkomma och göra upp om en lösning och en offert utifrån önskemål och behov.

Priser

Medlemmar:

Duvserie om 25 duvor: 25kr

Älg: gratis

Icke medlemmar:

Duvserie om 25 duvor: 50 kr

Älg om 3 st.  4 skotts serier: 50 kr

Banhyra:

Medlem 50 kr

Icke medlem 100 kr

Företag, arbetsplats, förening eller annan sammanslutning enligt överenskommelse/offert

Skjutledare vid behov 500 kr/tim.

Regler vid hyra av bana/or:

Vid hyra av föreningens anläggning förbinder man sig att följa de regelverk och säkerhetsföreskrifter som gäller och finns anslaget på respektive bana.

Skjutledare skall alltid utses och vara en person som är väl införstådd med uppgiften och regler/instruktioner.

Observera att om det är flera banor som utnyttjas samtidigt skall skjutledare finns på varje bana som säkerställer att reglerna följs.

Före skjutning skall eventuella fel och brister på anläggningen rapporteras till banuthyraren.

Efter avslutad skjutning skall banorna lämnas i det skick och funktion som det var innan. Laddare till markering på älgen skall var inkopplad och/eller duvor påfyllt i kastare. Städat, ordning och reda.

Betalning sker enklast genom att sätt in pengar på plusgiro 205966–5 för hyra, även duvor som har förbrukats eller om skjutledare från föreningen använts betalas där. Ange på Kassarapporten att betalning gjorts direkt till kontot om så skett annars läggs pengar i kassan.