För att bli medlem så betalar men in medlemsavgift till PG nummer 205966–5
Pris för år 2020 är:
250 kr seniorer (från det år man fyller 25 och äldre).
50 kr juniorer (till det år man fyller 24 och yngre).

Som medlem godkänner man föreningens ”Personuppgifts policy” enligt GDPR 2018-05-25. Länk till policy

Efter inbetalning skickar man ett mail med Namn, Personnummer (10 siffror) och aktuell mailadress till Medlems ansvarig .
Personnummer behövs för inregistrering i ”Idrott online” där vi har vårt medlemsregister och som uppdateras automatiskt vi förändringar t.ex. adressändring eller liknande.
Vi använder oss av idrott online när vi skickar ut för inbetalning av medlemsavgift, skjutprogram, kallelse till årsmöte eller andra liknade dokument till medlemmar.
En hantering vi är ålagda som medlemmar i ”Svenska skyttesportförbundet”.