Hamnen

Björkbornshamnen
Här finns klubbstugan, båtramp och hamnkran för medlemmar och gäster.
För iläggning av båt kontakta hamnmästaren alt någon ur hamngruppen.

Arbetsgrupp för hamnen
Hamnmästare Roland Arkelius, 070-662 70 69
Anders Karlsson, 073-692 71 13
Dan Eriksson, 070-598 99 95
Thomas Spennare, 070-775 43 11
Torbjörn Hammarbäck, 070-639 15 13
Jan Jern, 073-705 74 62
Fredrik Segelberg, 073-047 77 04
Joakim Eriksson, 070-911 95 06

[mf_gallery id=110 col=4 gutter=3]