Slussen

Under 2022 kommer KBMK att ansvara för driften av slussen i knappfors efter avtal med Karlskoga kommun, för detta ändamål så har en sluss grupp skapats i klubben som kommer ansvara för arbetets upplägg, slusstider med mera.

Slusstiderna hittar ni i menyn eller länken här:  SLUSSTIDER

Telefon till slussgruppen är 073-6939783

Slussgruppen består av
Lennart Johansson
Erik Nordahl
Sören Josefsson
Kim Rolandsen
Bernt Bengtsson
Alberto Morello

Historia om slussen kan man hitta här