Slusstider

Planerad slussning 2023

Hantering Bokning av jourtillfällena enlig ovan
All slussöppning på Jourtid sker via webbokning nedan, observera framförhållningen som behövs.

Swish: Betalning ska ske på plats innan slussningen till swishnumret 123 514 93 31