Mopperallyt

Mopperallyt startar från Bofors station 10.00. Anmälan till Peo Kock email: peo.kock@telia.com eller 070-2522010 senast 30/7.