Ingen ursprungskontroll

Fortsatt stopp för ursprungsintyg och rådgivning till hösten 2022

MHRF har sedan i somras haft uppehåll avseende utfärdande av ursprungsintyg (avser ursprungskontroll, registreringsbesiktning och teknisk identifiering). Vi vill nu informera om att stoppet förlängs till 1/10 2022. Under denna period kan vi inte hjälpa till med rådgivning eller avsluta pågående ärenden.

Orsaken till det förlängda stoppet är att vi väntar på att Transportstyrelsen ska publicera nya föreskrifter om ursprungskontroll och teknisk identifiering under våren, vilka sedan träder i kraft först under hösten. Under perioden däremellan ska MHRF och de som berörs se över rutiner, systemstöd och utbildning för att möta nya krav.

En positiv utveckling har påbörjats med Transportstyrelsens ursprungskontrollsenhet i Örebro rörande det absoluta kravet på registreringshandling i original. Men det kommer dröja innan praxis ändrats och ett avgörande moment är de kommande föreskrifterna och MHRFs fortsatta dialog.

MHRF har nu också pekats ut som sakkunnig i Naturvårdsverkets vägledning avseende import och export. Vad det i sak innebär kommer att fastställas i den fortsatta dialogen med Naturvårdsverket och Tullverket .

Samlat innebär detta att MHRF behöver se över det samlade arbetet med olika intyg, innan vi kan ta emot nya ansökningar och ge rådgivning.

Under tiden hänvisar vi till den information vi publicerat på mhrf.se/fordon.

Det går också bra att ringa till berörda myndigheter med frågor
Ursprungskontroll: Transportstyrelsen i Örebro
Avfallsfrågor: Naturvårdsverket
Importfrågor: Handelskammaren och Tullverket

Gällande amatörbyggda fordon kan man också kontakta Testa och SFRO.